Privacyverklaring

Akkermans Kitwerken Groep V.O.F., gevestigd aan Ter Steeghe Ring 81, 3331 LX Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ter Steeghe Ring 81
3331 LX Zwijndrecht

Website: https://akkermanskitwerken.nl/
Telefoonnummer: +31 (0)78 – 612 18 17

KvK: 57307946
IBAN: NL 75 INGB 0673233863
BTW: NL 852.525.047B01

De beide vennoten treden op als Functionaris Gegevensbescherming van Akkermans Kitwerken Groep en zijn te bereiken via info@akkermanskitwerken.nl

Persoonsgegevens

Akkermans Kitwerken Groep V.O.F.  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

In het geval van gebruik van onze dienstverlening:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Bankrekeningnummer

In het geval van uw verzoek inzake uw persoonsgegevens additioneel:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@akkermanskitwerken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst met Akkermans Kitwerken Groep V.O.F. Akkermans Kitwerken Groep V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je offerte, bestelling, facturering en betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Akkermans Kitwerken Groep V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Akkermans Kitwerken Groep V.O.F.) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Akkermans Kitwerken Groep V.O.F. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Categorie: Personalia
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Adresgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Contactgegenvens (Telefoonnummer, E-mailadres)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Categorie: Persoonsgegevens (Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats)
  • Bewaartermijn: Maximaal 4 weken
  • Reden: Indien u een verzoek indient in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Akkermans Kitwerken Groep V.O.F. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Akkermans Kitwerken Groep gebruikt geen cookie of vergelijkbare technieken

Meer over cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Akkermans Kitwerken Groep V.O.F. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@akkermanskitwerken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Lees meer over het maken van een veilige kopie van je identiteitsbewijs via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Akkermans Kitwerken Groep V.O.F. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail op info@akkermanskitwerken.nl of per telefoon op +31 (0)78 – 612 18 17. Als je liever een brief stuurt, stuur deze dan naar Akkermans Kitwerken Groep V.O.F. Ter Steeghe Ring 81, 3331 LX Zwijndrecht, Nederland.

Wijzigingen

Als Akkermans Kitwerken Groep V.O.F. de inhoud van deze privacyverklaring wijzigt, worden deze wijzigingen van kracht op het moment dat deze gepubliceerd zijn op deze website.

Bel voor gratis advies of een vrijblijvende offerte

078 - 612 18 17